ميمه اي ها

غربت عوالم خودش را دارد. از دلتنگي معمولي شروع مي شود تا هجوم خاطراتي كه سراسر دل را پر مي كند. اكنون به اين درد گرفتاريم. هر ازچندگاهي به خود سرمي زنيم و از موضع عافيت، افكاري رنگارنگ را از خود بر جا مي گذاريم. شروع کردم این نوشتار را در پرشين بلاگ در تابستان سال 83 و ادامه آن در همین جا. سردبير رسانه - تهران
گرامي باد ياد شهیدان احمد و محمودنیکونام، مصطفی و هوشنگ شبان، اصغر، محمود، رضا،حمید، علیرضا ایراندوست، بیکی حسن، بیکیان،محمدرضازمانی،خادم ،اصغریان ،رامین شهیدی، جعفری،خوبان، حسین،مهدی و محمدرضا اسماعیلی، کاشي پز، بیژن ظهرابی، معینیان، پهلوان،مسافری، متقی، توکل، اسد،رمضانزاده، ابرام، شهیدان هاشمی و هاشمیان،سراجی، محمودی ، واحدی ، نادیان، دستبرد، بیگلری و زاهدی

«شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی» امروز یازده بهمن 1393 در مراسم جشنواره فارابی افتتاح شد. شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی که به اختصاص شمس خوانده می‌شود، پایگاهی اینترنتی برای انتشار انواع «متون سیاستی» (Policy Texts) است. متون قابل انتشار در این سایت در هفت حوزه سیاستی دسته‌بندی می‌شوند که در منوی حوزه‌های سیاستی سایت قابل دسترسی‌اند.

انواع متون سیاستی قابل انتشار در شمس به شرح زیر است:

خلاصه سیاستی؛ متن سیاستی‌ای است که با حجم 800 تا 1000 کلمه نوشته می‌شود. خلاصه سیاستی، موجزترین نمونه «متن سیاستی خلاصه» است که عموماً شامل طرح مسأله، حداقل داده‌های مؤثر، نقد خلاصه یک سیاست، و پیشنهاد سیاست جایگزین یا ملاحظات سیاستی است. این نوع متن بدون ارجاعات و فهرست منابع است.

مرور سیاست (حداکثر 2000 کلمه)؛ متنی است که هدف از آن مرور سابقه سیاست در مسأله‌ای مشخص است. مرور سیاست در مقایسه با خلاصه سیاستی، حجم بیشتری دارد و بیش از خلاصه سیاستی به تجربه گذشته در زمینه سیاستی مشخص توجه می‌کند. مرور سیاست حاوی نقد و بررسی سیاست‌های گذشته است، و الزاماً در برگیرنده پیشنهاد سیاستی جایگزین نیست، بلکه آشکار کردن نقاط قوت و ضعف سیاست‌های پیشین در اولویت قرار دارد. مرور سیاست در زمینه ارجاعات، فقط مقید به مشخص کردن منبع تصویب و اعمال سیاست‌هایی است که مرور، بررسی و نقد می‌شوند.

مقاله سیاستی (حداکثر 4500 کلمه)؛ دارای اهداف نظری‌تر و به نسبت بقیه متون سیاستی خلاصه، اهداف آکادمیک بیشتری دارد. مقاله سیاستی به بنیان‌های نظری بررسی و نقد سیاست‌های گذشته توجه بیشتری دارد، سازوکارهای عمل سیاست‌های موجود یا پیشنهادی را بیشتر بررسی می‌کند، به مانند متون آکادمیک از نظام ارجاعات علمی استفاده می‌کند، الزاماً به پیشنهاد سیاست جایگزین نمی‌انجامد، ولی زمینه درک نظری و علمی بیشتر از سیاست‌ در عرصه‌ای مشخص را فراهم می‌کند. 

مقایسه سیاستی (حداکثر 2000 کلمه)؛ مسأله‌ای مشخص در ایران را مد نظر دارد، ولی سیاست‌های کشورهای دیگر درخصوص این مسأله را بررسی می‌کند. این گونه متون برای مثال به تشریح سیاست‌های توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، افزایش بهره‌وری در مصرف آب کشاورزی، یا حمایت از زنان سرپرست خانوار در کشورهای دیگر می‌پردازند.

این متون در دو قالب نوشته می‌شوند: 1. با ارجاع ضمنی به همان مسائل در ایران و بدون مقایسه تفصیلی، 2. مقایسه سیاست‌های اعمال شده در ایران و کشور یا کشورهای موضوع مقایسه. استفاده از نظام ارجاعات، و نتیجه‌گیری درخصوص کارآیی سیاست‌های اعمال شده، از عناصر متن «مقایسه سیاستی» است. مقایسه سیاستی تنها متن قابل انتشار در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی است که می‌تواند بر اساس ترجمه تدوین شود.

«متون سیاستی خلاصه» نویسندگان خارجی مشروط به آن‌که ویژگی‌های مد نظر متون سیاستی قابل انتشار در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی را داشته باشند، قابل انتشار در این شبکه به صورت ترجمه شده هستند.

یافته‌های‌ پژوهشی سیاستی (1000 تا 2000 کلمه)؛ ناگفته و ناخوانده باقی ماندن یافته‌های پژوهشی در ایران، و عدم آگاهی سیاست‌گذاران از یافته‌های سیاست‌پژوهی از جمله مسائلی است که همواره در ایران به آن اشاره شده است. یافته‌ پژوهشی سیاستی متنی است که نتایج یک یا چند تحقیق انجام شده و الزامات آن برای سیاست‌گذاری را بیان و ارائه می‌کند. بیان مسأله پژوهش، روش‌شناسی جمع‌آوری داده‌ها، و بنیان‌های نظری پژوهش در چنین متنی در خلاصه‌ترین شکل صورت می‌گیرد. عمده‌ترین بخش این گونه متون سیاستی خلاصه به ارائه داده‌ها و اطلاعات مؤثر و معنادار به دست آمده، یافته‌های اساسی، و الزامات یافته‌های پژوهش برای سیاست‌گذاری در امر یا امور خاص اختصاص می‌یابد. ارجاعات علمی در این گونه متن سیاستی خلاصه استفاده نمی‌شود و صرفاً در پاورقی اولین صفحه متن، عنوان و مشخصات کتابشناختی پژوهشی که متن از آن استخراج شده است ذکر می‌گردد.

داده‌های سیاستی (حداکثر 1600 کلمه)؛ داده‌هایی هستند که عنوان متن سیاستی خلاصه را نمی‌توان به آن‌ها اطلاق کرد. متنی که در رده داده سیاستی قرار می‌گیرد حاوی داده‌هایی است که از منابع معتبر به دست آمده‌اند یا نویسنده به شیوه قابل اعتمادی آن‌ها را تولید کرده است و می‌توان از آن‌ها برای سیاست‌گذاری، بررسی و نقد سیاست‌ها، یا به عنوان ورودی داده‌ای سایر متن‌های سیاستی خلاصه استفاده کرد. متن داده‌های سیاستی نیازمند هیچ گونه مسأله‌شناسی، تحلیل یا پیشنهاد سیاست نیست، بلکه داده‌های بنیادین لازم برای سیاست‌پژوهی یا سیاست‌گذاری را فراهم می‌آورد. ذکر کردن منابع داده‌هایی که در این گونه متون آورده می‌شوند ضروری است. این گونه متون می‌توانند تصاویر و نمودارها را نیز در خود جای دهند. چندرسانه‌ای سیاستی؛ فایلی از صوت، عکس یا فیلم است که ناظر بر بیان، مرور یا بررسی و نقد سیاستی مشخص، یا رخدادی در عرصه سیاست‌پژوهی یا بیان مسأله سیاستی مشخصی است. برای مثال، فیلمی از تصویب و اجرای سیاستی مشخص؛ تصاویری از مسأله‌ای زیست‌محیطی، اجتماعی، یا سیاسی؛ یا فیلمی درباره پی‌آمدهای اعمال سیاستی مشخص؛ می‌تواند مصداق «چندرسانه‌ای سیاستی» باشد.

مرکز بررسی‌های استراتژیک امیدوار است از طریق انتشار نوشته‌های سیاستی نخبگان کشور در این سایت، زمینه‌ای برای شبکه‌ای کردن ایده‌ها و ایده‌پردازان کشور فراهم سازد. مدیریت مرکز بررسی‌های استراتژیک و مدیران سایت شمس امیدوارند نخبگان ایرانی داخل و خارج کشور در گفت‌وگویی ثمربخش درباره سیاست‌گذاری عمومی در حوزه‌های سیاستی مورد نظر در سایت شمس وارد شوند، و زمینه‌ای برای سیاست‌گذاری بهتر فراهم گردد.

از همه نخبگان برای هر چه پربارتر ساختن این شبکه دعوت می‌شود. شمس با شبکه‌ای از «اتاق‌های فکر استانی» که با تعامل مرکز بررسی‌های استراتژیک و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه مادر استان‌ها تشکیل شده‌اند تکمیل می‌شود. به این ترتیب، دو شبکه در خدمت گستردن تفکر درباره سیاست‌گذاری عمومی قرار می‌گیرند. می‌شود به شبکه‌ای از نخبگان متعهد به توسعه و سربلندی ایران اندیشید که در سراسر ایران و جهان، درباره مسائل ایران می‌اندیشند، ایده‌های خود را به اشتراک می‌گذارند و مسیر گفت‌وگو را برای بهبود سیاست‌گذاری دنبال می‌کنند.

+  نوشته شده در  93/11/13ساعت   توسط علی وطن خواه   | 
چه مهمانان بی دردسری هستند مردگان نه به دستی ظرفی را چرک می کنند
نه به حرفی دلی را آلوده تنها به شمعی قانعند و اندکی سکوت .

د

برای شادی روحش الفاتحه ..

+  نوشته شده در  93/11/02ساعت   توسط علی وطن خواه   | 

خومونی - حیات وحش میمه - موج سوم تافلر - استراتژی آمریکا در عراق -راستی بهترین نیکی است - جشن انگور - بی خوابی - همه چیز درباره قنات - روحیه سربازان در جنگ - مساجد میمه

عبدالوهاب شهیدی - موته - خط میخی - جشن های زرتشت - وجه تسمیه مورچه خورت - معرفی کاروانسرا- چلیپا

تکریم کوروش - دمکراسی و نفت - عملیات انتحاری - جنگ روانی - خلقیات برره ای ها - دکتر فاطمی - صلیب شکسته

جوان ترین ژورنالیست - خدایان هندو - روابط ایران و هند - جشن دیوالی - دردسرهای زندگی شهری - حادثه هواپیمای سی 130- قطاربرقی در میمه !گفتگو با امرالله احمدجو - محرم در میمه - سدزیرزمینی میمه- افسانه گژدم

سیر تاپیاز سفر به کانادا- ایران سرور جهان - وصیتنامه داریوش- من فاشیسم را دوست دارم - شب یلدا

قصار - جشن والنتاین - آئین های عزاداری در ایران - اندیشه شریعتی - مرگ یزدگرد - زنان ساسانی

سرزمین جاودان ایران - اندرباب میمه - نوروز - زیگورات

تخت جمشید - درباره نوروز

افتخار به ایران - میمه صحرای نوادا - ماکیاولی - ایران سرای اندیشه - ایران و برنامه اتمی - پیشرفت دیپلماسی

تاریخ میمه (درخت مسجد)

قنات میمه - تحقیقی درباره میمه

برگی از یک دوست - آب های زیرزمینی - کلیاتی درباره میمه

گزارش تصویری - درباره میمه - تاریخ میمه (قنات مزدآباد) - مسجد میمه - اماکن مذهبی میمه

دلیران ایران زمین - آتش - گزارش تصویری(۱) - قالی میمه - گزارش تصویری (۲)

سید فرهاد - مقاله من درباره آمریکای لاتین - شهدای میمه - سید صالحه خاتون - مسجد میمه - چند شعر حسن رباطی - معرفی حسن رباط- گزارش تصویری

قسمتی از مقدمه سایت میمه - شب یلدا - مقاله کامل :میراث انقلاب در آمریکای لاتین- ضرب المثل های میمه ای - میمه در کتب گذشتگان - یادی از مرحوم حاج حسینعلی رهبان - قسمت های دوم /سوم و چهارم اسطوره سید فرهاد

کلیپی درباره میمه - قالی و قالیبافی درمیمه - گفتمان من - تعزیه در میمه (3قسمت)- زیارتگاه روستای سه - عبدالوهاب شهیدی

گزارش تصویری(1) - گویش میمه ای - نکته اساسی - قطار برقی در میمه - فیلم هایی از محرم در میمه - محرم آمد

نوروز - خشایار بخواب حداقل مابیداریم - شهیدان زنده اند - خومونی - آدم های خب روجگار

چگونه مقبره صدرالاسلام تخریب شد(یک داستا واقعی از خودم!!) - وبلاگ نویسی میمه ای ها - گزارش تصویری

سه گزارش تصویری جالب و دیدنی - شگرفی دیگر (مطلبی درباره دکتر اسکندریان)- وزوانی خوش آمدی - تصویر صدرالاسلام- یک بحث جدی درباره تغییر نام میمه !!

به بهانه انتخاب شهردار جدید میمه - بااجازه (مقاله ای انتقادی) -گزارش تصویری جالب

میمه نوین (مقاله ای از خودم!) - به احترام کاسه داغ کاچی - خدمات مرحوم قیصرخان - مصاحبه ای تخصصی با آقای معینیان

خاطرات من - پخش اولین کار حرفه ای من از تلویزیون - سیمای تاریخی میمه بانگاهی به تعزیه

شیخ بلال پیش خدا رفت - گفتگوی ایرنا با آقای شیبانی - وبلاگ میمه ای ها دوساله شد - جشن نیمه شعبان در میمه

ولادیمیر پوتین - کتاب میمه و معرفی نویسنده - سالروز اعدام چه گوارا -پندی از آدم های خب روجگار(همه چیز درباره صدرالاسلام)- خاطره من از دوران جنگ و دفاع مقدس

گزارش تصویری جالب- توزیع کتاب میمه - اصفهان باز پایتخت شد!-نگاهی به بخشداری و بخشدار جیدید میمه

شب یلدا - وبلاگ نویسی ده ساله شد - گزارش تصویری روستای سه - زعفران - گزارش تصویری خودم - خومونی - مرگ میراث - تصاویر تخریب مقبره صدرالاسلام

طنز واقعی از خودم - شور حسینی - گزارش تصویری - گزارش تصویری و خاطره ای از تفنگ سرپر - گزارش تصویری از محرم در میمه - یک خبر مهم و داغ انتخاباتی - بررزگرد از دکتر اسکندريان

 پربازدیدترین مطالب

سد زیر زمینی میمه

کلیپ میمه قریه من

صحرای نوادای میمه

سید فرهاد

تاریخ میمه (درخت مسجد)

شهیدان زنده اند

چگونه مقبره صدرالاسلام تخریب شد:یک داستان واقعی از خودم!

تصاویر تخریب مقبره مرحوم صدرالاسلام

میمه نوین (مقاله ای از خودم!)

کتاب میمه ومعرفی نویسنده آن

طنز واقعی از خودم

مطالب وبلاگ نتیجه صدرالاسلام

چهره هاي هميشه ماندگار ميمه

 نويسنده ماندگار  : آقاي محمدتقي معينيان

چهره هاي ماندگار ميمه - قسمت اول -مرحومان صدرالاسلام - اسدالله خان گرانمايه -قيصرخان- ميرزا بزرگ خردمند و آقاصدر

مقبره صدرالاسلام چگونه تخريب شد؟ 

چهره هاي ماندگار ميمه - قسمت دوم - مرحومان حاج ناصرگرانمايه - حاج حسين نعمت اللهي - دكتر صاحبقراني

چهره هاي ماندگار ميمه - قسمت سوم - مرحوم حاج محمدرضامعينيان

چهره هاي ماندگار ميمه - قسمت چهارم - مرحوم حاج اصغر ايراندوست

چهره هاي ماندگار ميمه - قسمت پنجم - مرحومان موسوي زاده

چهره هاي ماندگار ميمه - قسمت ششم - مرحوم مهدي قلي خان صاحبقراني 

 چهره هاي ماندگار ميمه - قسمت هفتم - آقاي  عبدالوهاب شهيدي

 چهره هاي ماندگار ميمه - قسمت هشتم - مرحوم محمدباقرداراني

 چهره هاي ماندگار ميمه - قسمت نهم - مرحوم سيدمحتشم حسينيان

 چهره هاي ماندگار ميمه - قسمت دهم - مرحوم ميرزا رضا سعيديان

چهره هاي ماندگار ميمه - قسمت يازدهم- آقاي حسام خردمند  

چهره هاي ماندگار ميمه - قسمت دوازدهم- آقاي مهدي معينيان  

چهره هاي ماندگار ميمه - قسمت سيزدهم -مرحوم حاج محمدباقر معینیان

 گزارش تصويري (1)

 گزارش تصويري (2)

 گزارش تصويري (3)

 گزارش تصويري (4)

گزارش تصويري (۵)

وقايع تاريخي ميمه - جنگ وركان - قسمت اول

وقايع تاريخي ميمه - جنگ وركان -قسمت دوم

وقايع تاريخي ميمه - فتنه افغان ها -قسمت اول

وقايع تاريخي ميمه - فتنه افغان ها - قسمت دوم   

وقايع تاريخي ميمه - واقعه كشف حجاب  (1)   

وقايع تاريخي ميمه - واقعه كشف حجاب  (2) 

وقايع تاريخي ميمه - واقعه كشف حجاب  (3)  

وقايع تاريخي ميمه - جنگ جعفرخان زنديه - قسمت اول 

وقايع تاربخي ميمه - جنگ جعفرخان زنديه - قسمت دوم  

وقايع تاريخي ميمه - قحطي سال 1299 در منطقه ميمه 

+  نوشته شده در  93/11/02ساعت   توسط علی وطن خواه   |